Föreningsbidrag


Föreningsbidrag i Västerort

De flesta föreningar behöver någon form av bidrag för att existera. I Stockholm gäller det speciellt eftersom bidrag krävs för att få nolltaxa för barn och ungdomar när man hyr tider.

  • Statligt stöd - LOK
    Statligt stöd, LOK, är något du får via idrottsrörelsen. Är din idrottsförening:
  • Ideell (ej vinstdrivande)
  • Ansluten till RF (via ett specialförbund),

  • föreningen har ett eget bankkonto,

  • 3 medlemmar och en ledare .

  • Verksamhet som stämmer med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Mao, är du en normal idrottsförening så gäller detta. Det knepiga är för t.ex Esport som inte faller under denna kategori (Esport är inte medlemmar i RF).