Zumba och dans för funktionsnedsatta, 13 år. Start 20 mars

20.03.2019

Dans för dig som har funktionsnedsättning, från 13 år, 6 tillfällen. Onsdagar kl 16-16.45 med start 20 mars.

Prova olika dansstilar så som zumba-, show-, jazz-, modern- och afrikansk dans.