Statligt stöd

LOK-Statligt stöd mer utförligt

Vi har sagt att du behöver 1 ledare, en idrottsförening som är ansluten till RF och medlemmar. Men vad krävs mer?

Aktiviteter är bidragsberättigande
Aktiviteter som utförs är grunden för LOK. Du utför en träning eller en match.

 • Gruppaktiviteter med egen ledare.

  - 3-30 deltagare
  - 1-3 ledare
  - Minst 60 Minuter med tydligt start och slut.
  - Max 1 gång per dag för aktiv i samma förening
  - Ledaren får bara leda en aktivitet i taget och måste vara minst 13 år
  - Träning och matcher i den sport som man är medlem i RF. Styrketräning, konditionsträning etc fungerar också, även om det är lite tveksamma om man läser reglerna.

 • 25% kan vara relaterade aktiviteter
  (besöka matcher, taktikgenomgång, samt styrketräning etc)

 • Deltagarna ska vara mellan 7-25 år

 • Deltagarna ska vara medlemmar i föreningen
  (Prova-På och rekrytering behöver de inte vara medlemmar)

Med andra ord - Du kan få bidrag för samma ledare flera gånger varje dag, men för aktiva endast en gång per dag. Du kan inte få bidrag för mer än 30 aktiva och 3 ledare i en aktivitet. Att ha 2 timmars träning ger därmed lika mycket bidrag som 1 timmes träning. Det finns vissa sporter där du kan dela in träningsgruppen i individuell träning. Det gäller t.ex friidrott och amerikansk fotboll. Fler kan därmed ha träning samtidigt så länge de har olika tränare. Andra sporter gör det genom att ha åldersindelningar och könsindelningar. Det gör att på en fotbollsplan kan 10 olika träningar pågå samtidigt. Föreningen får då bidrag för 10 aktiviteter.

Viktigt - En deltagare eller ledare KAN INTE vara med på två olika aktiviteter samtidigt, t.ex i en annan förening. Viktigt att tänka på när man samarbetar mellan föreningar.

Ledare ger mer - Har du fler ledare så ger det mer ersättning. Upp till 3 ledare.
Äldre ger mer - Ju äldre barnen är, desto mer pengar ger det. Detta kan variera mellan olika år.

Hur stort är bidraget?
Bidraget är inte jättestort. Summorna fastställs varje år. I Stockholm innerstad så kostar det ibland mer för ledarna att parkera än vad föreningen får i bidrag. 

50 aktiviteter med i snitt 10 barn/gång i åldern 7-12 år ger ca 4 000 kr.

Tänk på att äldre barn ger mer pengar (upp till dubbelt så mycket) och fler ledare ger mer pengar.
Våren 2018 var ersättningen 7 kr/deltagartillfälle, 21 kr i ledarstöd och 5 kr i extra ledarstöd. Vilket är lägre än tidigare år.

Var och när ansöker jag om LOK
LOK ansöks i EFTERHAND på IdrottOnline.se. 2 ggr per år. Vårterminen (1 jan-30 juni) ska vara inne den 25 augusti, Höstterminen (1 juli-31 december) den 25 februari. Du behöver ett konto där. Alla idrottsföreningar som är med i RF och deras specialförbund har ett konto där, frågan är ofta vem som har uppgifterna. Varje förening ska ha en LOK ansvarig.

Direktkopplingar till andra system - Använder ni t.ex www.laget.se som administrativt program för era träningar så går det bra att koppla det till IdrottOnline. Då kan ni göra närvaroregistrering och medlemsregistrering där och det läggs upp automatiskt i IdrottOnline. Laget.se har dessutom funktioner som gör att ni inte registrerar fel. Däremot måste ni lämna in själva ansökan i IdrottOnline. GLÖM INTE DETTA!

Idrottslyft

Idrottslyftet är extra pengar som tillförts idrotten och används ofta för speciella aktiviteter inom varje idrott. Reglerna hur du ska ansöka hittar du på specialförbundets hemsida eller om du loggar in på IdrottOnline.se. Krävs att du har ett konto.